3.PODLAŽÍ
2.PODLAŽÍ
1.PODLAŽÍ
SUTERÉN

ZDE STOJÍTE

Recepce

1. PODLAŽÍ

V recepci se právě nacházíte. Dozvíte se zde základní informace o environmentálním centru, o Šumavě a o ochraně přírody a krajiny. Také zde najdete informace o výletech do okolí, zábavě, relaxaci, ubytování a stravování. Zeptejte se nás na vše, co vás zajímá.

Respirium

1. PODLAŽÍ

Pokud jste právě přišli z náročného výletu a chcete si odpočinout, využijte naše respirium k relaxaxi a odpočinku předtím, než si prohlédnete naše bohatě vybavené environmentální centrum. Můžete zde potkat vracející se návštěvníky našich expozic a nechat se inspirovat.

Klubovna

1. PODLAŽÍ

Našli jste zajímavé téma v jedné z našich knih o přírodě? V klubovně v prvním podlaží probíhají každý den různá setkání a pestré enviromentální programy. Připojte se k našim pracovním skupinám nebo se připojte k vášnivým diskuzím o záchraně ohrožených druhů zvířat.

Čítárna

1. PODLAŽÍ

Do naší čítárný zveme každý týden tvůrce zajímavých knih na autorské čtení a umožňujeme živé diskuze s malým okruhem posluchačů. Neváhejte a zjistěte si, zda právě neprobíhá událost v tomto prostoru, nebo jestli se neblíží v následujících dnech a týdnech.

Přednášková síň

SUTERÉN

V suterénu se nachází přednášková síň pro více než 80 návštěvníků. Pořádáme zde pravidelné přednášky a semináře, zveme k nám environmentální i jiné odborníky z celého světa, aby nás obohatili a podnítili další rozpravy.

Přednáškový prostor

SUTERÉN

Pro malé skupiny posluchačů a pro seminární skupiny máme připravený menší přednáškový prostor, který je velmi flexibilní a umožňuje interaktivní komunikaci účastníků s využitím bohatého digitálního vybavení.

Badatelské centrum

3. PODLAŽÍ

Pro špičkové vědce přírodovědných oborů, kteří bádají nad těmi nejzávažnějšími a nejžhavějšími problémy, jsme vytvořili prostor v podkroví této budovy, kde se mohou nerušeně věnovat hloubce vybraných témat.

Historie lyžování

1. PODLAŽÍ

Roku 1923 byl na Šumavě postaven dokonce cvičný skokanský 36 metrů vysoký můstek. Skoky na lyžích a běžecké lyže byly původně společensky oblíbenější než lyže sjezdové. Ty totiž díky nedokonalému vázání byly poměrně nebezpečné.

Čáp černý

2. PODLAŽÍ

Tento plachý, vzácný obyvatel horských lesů, pahorkatin a lužních lesů žije jednotlivě a velmi skrytě. Hnízdo z klacků a větví bývá schováno v lesích v korunách starých stromů nebo na skalách. Je rozšířen ve většině střední a východní Evropy a v mírnějších oblastech Asie až po Dálný východ.

Bobr evropský

2. PODLAŽÍ

Bobři jsou aktivní po celý rok bez zimního spánku. Nejčastěji kácejí kmeny s průměrem 5–8 cm, ale poradí si i s kmenem 70 cm v průměru. Na přítomnost bobrů v dané lokalitě lze usuzovat podle ohlodaných stromů, stop, kupovitých staveb z větví (bobřích hradů) a podle hrází.

Jelen lesní

2. PODLAŽÍ

Nejtypičtějším znakem pro samce jsou parohy, které každý rok shazuje, obvykle na konci zimy. Na jaře rostou jelenům nové parohy, které porůstají jemnou ochrannou sametovou vrstvou, nazývanou líčí, která rostoucí paroh vyživuje.

Byliny a houby

2. PODLAŽÍ

Houby se zřejmě vyvinuly z jednoduchých vodních organizmů s bičíkatými sporami. Předci hub tedy mohli vypadat podobně jako chytridiomycety. Ztráta bičíku nastala buď jednou, nebo vícekrát. Vznik hub se zřejmě odehrál v pozdních starohorách, v době před 900–570 miliony let.

Šumavské lesy

2. PODLAŽÍ

Mělký kořenový systém zvyšuje nároky smrku na hladinu podzemní vody. V obdobích sucha je smrk oslabený a stává se tak méně odolným proti kůrovci. Smrky kvetou každý sedmý až dvanáctý rok. Tomuto jevu se říká semenný rok. Zajímavé je, že tato doba se v posledních letech zkracuje.

Geologie a morfologie

2. PODLAŽÍ

Šumava je jedním z nejstarších pohoří Evropy, tvoří ji horniny předprvohorního až prvohorního původu (žuly, ruly, svory, migmatity, granulity, vápence, ...). Geologicky patří Šumava spolu s Novohradskými horami a svými podhůřími moldanubiku.

Toalety muži

2. PODLAŽÍ

1. PODLAŽÍ

SUTERÉN

Slovo toaleta (anglicky „toilet“) bylo převzato spolu s jinými francouzskými zvyky a původně označovalo kadeřnictví a péči o tělo.

Toalety ženy

2. PODLAŽÍ

1. PODLAŽÍ

SUTERÉN

Během 18. století v anglicky mluvících zemích označovala toaleta dámský stolek přikrytý látkou.

Bezbariérové toalety

2. PODLAŽÍ

1. PODLAŽÍ

Toalety se objevily v historii brzo. Ve 25. století př. n. l. lidé z oblasti Harappa (Pákistán) měli v každém domě vodní toalety spojené kanálem zakrytým pálenými hliněnými cihlami. Toalety byly i ve starověkém Egyptě a Číně.