>

ul. 1. máje 12, 340 04 Železná Ruda, T: +420 376 397 033, E: envicentrum@zeleznaruda.cz

Kabinet horských lesů

Víte, že není smrk jako smrk…? Na Šumavě i Železnorudsku rostou smrky kulturní, ale také smrky horských smrčin. Jak rozeznáte lesy, jenž vysázel v dávné minulosti člověk od pralesů, které zakládala železnorudská příroda, Vám vysvětlí v Kabinetu horských lesů.

Šumavské lesy

Smrk ztepilý je takřka všudypřítomnou dřevinou horského pásma Šumavy. Ale zdaleka ne všude jsou smrkové lesy původní. Díky relativnímu rychlému růstu a adaptaci na horské prostředí zde člověk po vykácení původních lesů vysazoval lesy kulturní, nebo přímo monokulturní. Tato společenství jsou i na Železnorudsku nejhojnější, avšak není smrk jako smrk.

Ve vyšších pásmech lze nalézt původní jehličnaté lesy zvané horské smrčiny. Do jejich vývoje člověk téměř nezasahoval, a tak si zachovaly svůj podmanivý pochmurný ráz koloběhu života a smrti. Smrky horských smrčin jsou jiné než kulturní stromy stejného druhu. Jsou odolnější vůči mrazu, jejich koruna je užší a někdy se můžete u nich setkat s tzv. chůdovitými kořeny – to, když smrk vyrůstal v mládí na jeho trouchnivějícím předchůdci. Horské smrčiny rostou na kyselých vlhkých půdách, a kromě smrku ztepilého zde můžete narazit na jeřáb ptačí, javor klen, břízu bělokorou, ale především na buk lesní.

Tam, kde se tato skladba plynule mění v převažující buk a jedli, mluvíme o horských bučinách. Na Železnorudsku jsou to navíc tzv. kyselé horské bučiny pojmenované podle všudypřítomného kyselého podloží. Tvoří přechodové pásmo do nižších pater lesů a i přesto, že se jedná o smíšené lesy, jejich bylinné patro není bohatší než u horských smrčin. Setkat se zde můžete s porosty kapradiny žebrovice různolisté, šťavelem kyselým, či s druhy mechů jako je ploník ztenčený, jenž připomíná semenáčky smrku. Tyto starobylé lesy jsou vzácnou připomínkou toho, jakou krajinu obývali naši předci.

Šumavské lesyŠumavské lesy
Šumavské lesy

Kontakt

Environmentální centrum Železná Ruda
ul. 1. máje 12
340 04 Železná Ruda

Telefon: +420 376 397 033
E-mail: envicentrum@zeleznaruda.cz

GPS: 49°8´14.732" N, 13°14´1.217"E

Provozní doba: denně 9:00 - 17:30, poslední vstup do expozice v 17:00.
Vstup: Zdarma

Provozovatelem centra je město Železná Ruda

Facebook

Youtube

Instagram