>

ul. 1. máje 12, 340 04 Železná Ruda, T: +420 376 397 033, E: envicentrum@zeleznaruda.cz

Kabinet geologie a geomorfologie

Šumava patří k nejstarším pohořím Evropy, kde se snoubí dva geologické podcelky. Tato barvitá mozaika hornin byla navíc v poslední době ledové ještě vybroušena pohyby ledovce a následnou erozí. Právě na Železnorudsku se setkáváme s pestrou škálou geomorfologických jevů, které vytváří unikátní učebnici geologie místních hor.

Geologie a geomorfologie

Šumava patří do horstva vzešlého z tzv. variského vrásnění, jenž se zrodilo srážkou prakontinentů při vzniku Pangei přibližně před 300 miliony let. Ještě starší jsou vyvřelé horniny masivů moldanubika a moldanubického plutonu, které byly vyzdviženy a utvořily tak bohatou paletu geologického podloží Šumavy. Moldanubikum i moldanubický pluton se setkává i v geomorfologickém podcelku zvaném Železnorudská hornatina. Vrásno-zlomový charakter pohoří vytvořil na Železnorudsku ty nejstrmější svahy z celé Šumavy a krajina je zde oproti zbytku pohoří značně členitá. Moldanubikum je tady utvářeno svory a svorovými i biotitickými rulami. Moldanubický pluton je zde zastoupen v menší míře v horninách grandioritu. Průměrná nadmořská výška podcelku je 893 metrů nad mořem.

Poslední geologický vývoj a významný pokles výšky šumavského pohoří zde zanechala ledovcová neboli glaciální činnost v době ledové. Táním místních ledovců vznikly také Černé a Čertovo jezero. Pramení zde rovněž toky, jež celou Šumavu rozdělují do dvou evropských úmoří. Voda Řezné putuje do Černého moře, zatímco vody Křemelné a Otavy končí v Severním moři. Přijďte se podívat do „živoucí“ kamenné učebnice místních skalních stěn ledovcových jezer, suťových moří, či výhledů sahajících až do Alp.

Geologie a geomorfologieGeologie a geomorfologie
Geologie a geomorfologie

Kontakt

Environmentální centrum Železná Ruda
ul. 1. máje 12
340 04 Železná Ruda

Telefon: +420 376 397 033
E-mail: envicentrum@zeleznaruda.cz

GPS: 49°8´14.732" N, 13°14´1.217"E

Provozní doba: denně 9:00 - 17:30, poslední vstup do expozice v 17:00.
Vstup: Zdarma

Provozovatelem centra je město Železná Ruda

Facebook

Youtube

Instagram